O projekcie

 

„Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?”

—Martin Luther King Jr.

Wolontariat definiuje się na wiele sposobów wynikających często z osobistych odczuć i doświadczeń. Niezaprzeczalnie jest to zajęcie które daje szanse wykorzystania własnych umiejętności, rozwinięcia zainteresowań i zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach. Ponadto wolontariat jest łatwo dostępnym narzędziem pozwalającym na wywieranie wpływu na zmiany społeczne w najbliższym otoczeniu.

„Lokalne Centrum Wolontariatu – Działamy razem!” to inicjatywa Stowarzyszenia JES – Jakość Energia Starachowice, finansowana ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Celem projektu jest stworzenie systemowego wsparcia dla wolontariatu obejmującego cały powiat starachowicki i wzmocnienie działania powstałego w 2012 roku Lokalnego Centrum Wolontariatu w Starachowicach.

Lokalne Centrum Wolontariatu, to nie tylko biuro pośrednictwa pracy woluntarystycznej ale także ośrodek szkolący koordynatorów i wolontariuszy, przygotowujący ich do odpowiedzialnego i fachowego wykonywania swoich obowiązków. Dzięki współpracy z Centrum Wolontariatu w Kielcach prezentujemy dobre praktyki, inspirujemy, mobilizujemy i pokazujemy jak można pomagać. Zachęcamy do aktywności społecznej w obrębie lokalnej społeczności, a interesującym pomysłom udzielamy wsparcia merytorycznego i operacyjnego.

Chcemy docierać wszędzie, gdzie potrzebna jest pomoc, szerzyć misję wolontariatu wśród grup defaworyzowanych oraz ułatwić zadanie wszystkim, którzy chcą poczuć się wyjątkowo bezinteresownie ​pomagając innym.